​​​Fellowship Bible Church

We have changed to Shepherd’s Heart Fellowship. http://www.shepherdsheartfellowship.org